Cases

Eerste audits bij CNV Vakcentrale en WoonFriesland

Inmiddels zijn de eerste organisaties gestart met de Performance Cyclus Audit. Zo laten onder meer CNV Vakcentrale in Utrecht en woningcorporatie WoonFriesland in Grou hun beoordelingsprocessen doorlichten.

Lees het persbericht

 

Onderzoeksrapport Beoordelingscyclus in Nederland

Hoe gebruiken organisaties de beoordelingscyclus en wat levert het op? In juni deden Cito, Artemis Laren en TNO Management Consultants onderzoek naar de stand van zaken van de beoordelingscyclus in Nederland.

Het onderzoek geeft inzicht in:

  • Hoe wordt de beoordelingscyclus gebruikt?
  • Met welk doel wordt de cyclus ingezet?
  • Welk resultaat levert deze op?
  • Welke verbeterpunten en oplossingen noemt men?
  • Helpt de beoordelingscyclus ons de crisis door?

Download het onderzoeksrapport: 'De beoordelingscyclus, van verplicht nummer naar succesfactor.'

onderzoeksrapport voorpagina