Cases

Getrapte werving en selectie FrieslandCampina schept ruimte voor sterk persoonlijke benadering

Royal FrieslandCampina, eind 2008 ontstaan uit een fusie tussen Friesland Foods en Campina, wil een inspirerende en betrouwbare werkgever zijn voor haar bijna 20.000 medewerkers wereldwijd. Er is een voortdurende behoefte aan gemotiveerde en goed opgeleide mensen, zeker op het niveau van hoger opgeleiden, universitair geschoolden en toekomstige hogere leidinggevenden. Hoe kun je op een efficiënte maar tegelijkertijd persoonlijke manier uit een zo groot mogelijk aanbod aan 'potentials' de juiste kandidaten selecteren? FrieslandCampina heeft dit opgelost met een e-assessment, een tweetal Finale Selectiedagen en een speciaal ontwikkelde business case. 

Lees het artikel